دورهاتو

خرید خودرو فروش خودرو

دورهاتو

خرید خودرو فروش خودرو

  • ۰
  • ۰

دورهاتو به نقل از خبرگزاری تسنیم، زمزمه های اخذ مالیات چند وقتی است که به گوش می رسد، بعد از افزایش و نوسانات قیمت خودرو و ارز در کشور، افراد برای افزایش سود و حفظ سرمایه خود به سمت بازار خرید خودرو و فروش خودرو رفته اند و این موضوع تقاضای کاذب را در بازار خودرو ایجاد کرده است. به همین علت قیمت خودرو به طرز چشم گیری افزایش پیدا کرد. برنامه ریزی برای اخذ مالیات از فروش و خرید خودرو جهت کنترل بازار خودرو از تصمیمات اخیر است.

قانون مالیات بر خرید خودرو دوم 

اگر قانون مالیات بر خرید خودرو دوم هر خانواده، اجرا شود احتمال کنترل در فروش و قیمت خودرو وجود دارد. این برنامه جهت کاهش تقاضای کاذب و حذف دلالان در بازار خرید و فروش خودرو است که می تواند در کنترل فروش موثر نیز واقع شود. به این صورت که اگر فردی با مالکیت یک خودرو، خودروی دیگری خریداری نماید، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، از این رو شاید انگیزه خرید خودرو را کاهش دهد. 

مالیات 10 تا 20 درصدی قیمت خودرو

حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اخذ مالیات از خرید خودرو و فروش خودرو گفت: در صورتی که 10 تا 20 درصد مالیات از قیمت خودرو به ازای خرید و فروش اخذ شود بساط دلالی تا حدودی جمع شده و تقاضای کاذب هم از بین خواهد رفت.