دورهاتو

خرید خودرو فروش خودرو

دورهاتو

خرید خودرو فروش خودرو

سایت دورهاتو  به نقل از خانه ملت رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت کاهش قیمت خودرو در بازار در روزهای اخیر، گفت:  قیمت خودرو عمدتا تحت تاثیر مسائل روانی بازار است؛ در دوره‌ای به دلیل نوسانات ارز، قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و... قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. ایشان در ادامه افزود: تصمیماتی مانند ترخیص خودروهای مانده در کمرگ بر قیمت خودرو در بازار اثر مثبت داشته و باعث کاهش قیمت‌ خودرو در بازار شده است.

50 هزار خودرو تحویل مشتری داده خواهد شد!
وزیر کابینه دوازدهم اخیرا تصمیماتی را جهت ساماندهی خرید خودرو و قیمت ها اتخاذ کرده و اظهار می دارد: حدود 50 هزار دستگاه خودروهای کف پارکینگ در روزهای آینده به مشتریان تحویل داده می‌شود که اثر بسیار خوبی بر بازار دارد.

اثر تصویب طرح ساماندهی بازار خرید و فروش خودرو
رحمانی اظهار داشت: تصویب طرح ساماندهی بازار فروش خودرو در بهبود شرایط بازار موثر بوده و خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس اثر مثبتی بر قیمت خودرو در بازار و کاهش التهابات داشت.

ترخیص خودروهای مانده در گمرک
 وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت خودروهای مانده در گمرک، گفت: اکثر آنها ترخیص شده اند.